Dydaktyka

Realizujemy cele, zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze określone przez podstawę programową, realizowane zgodnie z programem Nowa Rea
Naszym celem jest
– wspomaganie TWOJEGO DZIECKA w rozwijaniu uzdolnień
– budowanie systemu wartości
– kształtowanie odporności emocjonalnej w trudnych sytuacjach dnia codziennego
– rozwijanie umiejętności społecznych
– stwarzanie warunków do wspólnej , zgodnej zabawy
– troska o zdrowie TWOJEGO DZIECKA
– budowanie wiedzy o otaczającym je świecie
– wspieranie ciekawości, aktywności , samodzielności TWOJEGO DZIECKA

W pracy z dziećmi wspieramy się m.in.

  • Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • programem „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
  • metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
  • metodą Ireny Majchrzak
  • metodą pedagogiki zabawy